perlko

perlpod XXXX XXXXXX.

NAME
    perlko - PerlX XXX XXX

DESCRIPTION
    PerlX XXX XX XX XXXXX !

    PerlX 5.8.0XXX XXXX/ISO 10646X XX XXXX XXX XXX. XXXX XXX XXXX XXXX XXX
    XX XXXX XXXX XXX XX XXX XXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXX. XXXXX X XXXX XXX
    XX XXX XX XX XX - XXX XX XXX, XX XXX, XXX XXX, XXX XX XXXX XXX XX XXXX,
    XX XX, XXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XX XXXX XX XX X-X XXXX XX XXX
    XX XX XXX XXX XXX X XX X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX X X XX XX XXX
    XXXX XX XX XXXX XXXX XX XX XX XX XXX XXXX XXXX.

    PerlX XXXXX XXXXX XX XXX XX XXXXX. XX XXXXX XXX Perl XXXX XXX UTF-8
    XXXX X X XX, XX XXX XXX(XX XX, XXX, index, substr)X XXX XX XX XXXX XX
    XXX XXXXX. (X XXX XX perlunicode XXXX XXXXXX.) XXXXX XX XXXX XX XX XXX
    XXX, XXX XX XXX XX XX/X XXX XXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XXX XXX XX XX
    XX 'Encode'X XXXXX. XXXX 'Encode'X XX XXX XXX XXX XXX XX X X XXXX.

    'Encode'X XXX XX XXX XXXX XXXXX.

    o  euc-kr

      US-ASCIIX KS X 1001X XX XX XXXXX XXX (XX XXXXXX XX.) KS X 2901X RFC
      1557 XX.

    o  cp949

      MS-Windows 9x/MEXX XXX XX XXX. euc-krX 8,822XX XX XXX XX XX.
      aliasX uhc, windows-949, x-windows-949, ks_c_5601-1987. X XXX XXX
      XXXX XX XXXXX, Microsoft XXXX CP949X XXX XXX XX.

    o  johab

      KS X 1001:1998 XX 3XX XXX XXX. XX XXXXX cp949X XXXXX US-ASCIIX KS
      X 1001X 8,822XX XX XXX XX XX. XXX XXX XX XX.

    o  iso-2022-kr

      RFC 1557XX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX US-ASCIIX KS X 1001X XXXXX XX
      XXX euc-krX XXX XXX XXX XX. 1997-8X XXX XXXX X XX XX XXX XXX XX.

    o  ksc5601-raw

      KS X 1001(KS C 5601)X GL(X, MSBX 0XX X XX) X XXX XX XXX. US-ASCIIX
      XXXX XX XXXX XXX XX X11 XXX XX XXX (ksc5601.1987-0. '0'X GLX
      XXX.)XX XXX XX XXXXX XX XX. KS C 5601X 1997X KS X 1001X XXX XXXX.
      1998XXX X XX (XXX XXX XX XX XX)X XXXX.

    X XX XX XXX XXX XXXX.

    XX XX, euc-kr XXXXX X XXX UTF-8X XXXXX XXX XX XX XXX.
     piconv -f utf8 -t euc-kr < file.utf8 > file.euckr

    X, 'PerlIO::encoding' XXX XX XXX XXXX XXX XX XX (XXX XXX XXX) XXX XX X
    X XXXX.

     #!/path/to/perl

     use encoding 'euc-kr', STDIN => 'euc-kr',
                STDOUT-> 'euc-kr', STDERR=>'euc-kr';

     print length("XX");    # 2 (X XXXX XX XX XXX XX)
     print length('XX');    # 4 (XX XXXX XXX XX XXX XX)
     print index("XX, XXX", "X");  # -1 ('X'X XX)
     print index('XX, XXX', 'X');  # 7 (8XXX 9XX XXXX 'X'X
                          XXXX XXX.)

  X XXX XX XXX...
    PerlX XXXX XXX XXX XXX XX XX XX, X XXX XX Perl XX X XXX XXXX XX,
    EncodeX XXX XX XX XX XX X XXXX. XX X XXX XX XX XXX XX XXXX.

  Perl XX XX
    XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX. X XXX XX XXX XX XXX XX XXXX XX XX
    XXXX.

    <http://www.perl.com/>
       O'ReillyX Perl X XXX

    <http://www.cpan.org/>
          Comprehensive Perl Archive Network

    <http://lists.perl.org/>
       Perl XXX XXX. XX XXX XXX
       perl-unicodeXX 'Encode'X XX XXX.

  PerlX X XX XXXXX XXX X X XX XXX XX XXX
    <http://www.perl.or.kr/>
       Perl XX XXX XX

    <news:han.comp.lang.perl/>
       XXX Perl XX XX

    <http://www.hanb.co.kr/search/searchResult.html?keyword=perl>
       O'ReillyXX XX XXX Perl XX XX

    <http://www.perlschool.net/>
       Perl XX XX X XX, XX XX, XX XX XXX XX

    <http://www.perl.co.kr>
       PerlX XXX CGI, DB, XX XX XX XX X XX XX

  XXXX X XXX XXX XX XX
    <http://www.unicode.org/>
       XXXX XXXX.


AUTHORS
    Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> XXX <jshin@mailaps.org>perl v5.18.2           2014-01-06             PERLKO(1)
Man Pages Copyright Respective Owners. Site Copyright (C) 1994 - 2019 Hurricane Electric. All Rights Reserved.