perlko

    perlko - XXX Perl XXX

DESCRIPTION
    PerlX XXX XX XX XXXXX!

    PerlX XX 'Practical Extraction and Report Language'XX XXX XXXX XX XX
    XXX XX XXX 'Pathologically Eclectic Rubbish Lister'XX XXX XXX. XX XXX
    XX XX XXX PerlX XXXX X XXX XXXX XXX XX XX XXXX. PerlX XXX LarryX X XX
    XXX XX XXXX XX XXX XX XXX XXX XXXXX. XXX XXX 'Perl'X XX XXXX XXXX. XX
    XXX XX XX XXX XXXX XX XXX XXXX. LarryX X X X XXXXX.

    XX pX XXXX XXX 'perl'X X XXXX. PX XXXX XX XX 'Perl'X XXX XXX X XXX
    'perl'XX pX XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XX X XXXX XXXX XXX X XXXXX.

PerlX XXX
    PerlX XX XXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXX X XX, XXXX XXXXX, GUI XX XX XXX
    XX XXXX XX XXXX XX XXXXX XXXXX.

    X XXX XXXX(XX XX, XXXX, XX XX)XX XXX(XXXX XX, XXXXX, XXX XXX)X XX XXXX
    XXXX. XXXX XX, XXX XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXX, XXX XXX XX XXX XXXX,
    XXXX XX XXXX X 3XX XX XXXX XXX XXX XX PerlX XX XXX XXXXX.

    PerlX XXX XXX pod/perlintro.pod XXXX XXXXX.

    XX XXXXX XX XXX XXX pod/perldelta.podXX XXXXX.

    XX XXX XXXX XXX XX Perl XX XXX XXX XXX XXXX. XXX XXX pod/perlbook.pod
    XXX XXXXX.

XX
    XXXX XXX XXX XXXXX XXXX XX XX XXX PerlX XXXXX XXXX XXX XX XXX XXXXX.

      ./Configure -des -Dprefix=$HOME/localperl
      make test
      make install

    XX XXX XXXX XXXX XX XXX XXXX XXXX XXX X, XX XXXX XXXX, X XXXX XXX
    localperl XXXXX perlX XXXXX.

    XXXX XXX XXX XX XXX XXX XX XX PerlX XXX XXX XXX XX XXXX XXXX INSTALL XX
    XX XXX XXX XXX XXX. XXXXX XXXXX XX XXX XXXXX PerlX XXXX XXXX XXX XX
    XXXX XXX XXXX XX XX README XXX XXXX.

    XX PerlX XXXX XX "perldoc" XXX XXX XXX XXX XXX X XXXX. XXXX XXX XX XXX
    XXXXX.

      perldoc perl

XXX XXXX XXXX
    PerlX XXXXX XX XX XXXX XX XXXX XXX X XX XX XXX XXXXXX. XXXX XXXX XXXXX
    X XXX XX XX XXX XXXX XXXX XXXX. XXX XX XXXXXX XXX XXXXX "perlbug" XXX
    XXXX XXXX XXX XXXXXX. "perlbug"X XX X XXX XXX "perldoc perlbug" XX
    "perlbug"X XXXXX XXXX XXX X XXXX.


    - "XX"XXX.

XXX
    PerlX 5.8.0XXX XXXX/ISO 10646X XX XXXXX XXXXX. XXXX XXX XXXX XXXX XXX
    XX XXXX XXXX XXX XX XXX XXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXX. XXXXX X XXXX XXX
    XX XXX XX XX XX(XXX XX XXX, XX XXX, XXX XXX, XXX XX XXXX XXX XX XXXX,
    XX XX, XXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XX XXXX XX XX X)X XXXX XX XXX
    XX XX XXX XXX XXX X XX X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX X X XX XX XXX
    XXXX XX XX XXXX XXXX XX XX XX XX XXX XXXX XXXX.

    PerlX XXXXX XXXXX XX XXX XX XXXXX. XX XXXXX XXX Perl XXXX XXX UTF-8
    XXXX X X XX, XX XXX XXX(XX XX, XXX, index, substr)X XXX XX XX XXXX XX
    XXX XXXXX. X XXX XX pod/perlunicode.pod XXX XXXXX. XXXXX XX XXXX XX
    XX XXX XXX, XXX XX XXX XX XX/X XXX XXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XXX
    XXX XX XX XX Encode XXX XXX XXXX. XXXX Encode XXX XXXX XXX XXX XXX XXX
    XX X X XXXX.

  Encode XX
    XX XXX

    Encode XXX XXX XX XXX XXXX XXXXX.

    o  "euc-kr"

      US-ASCIIX KS X 1001X XX XX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XX. KS X 2901X RFC
      1557 XX.

    o  "cp949"

      MS-Windows 9x/MEXX XXX XX XXX. euc-krX 8,822XX XX XXX XX XX. aliasX
      uhc, windows-949, x-windows-949, ks_c_5601-1987. X XXX XXX XXXX XX
      XXXXX, Microsoft XXXX CP949X XXX XXX XX.

    o  "johab"

      KS X 1001:1998 XX 3XX XXX XXX. XX XXXXX cp949X XXXXX US-ASCIIX KS
      X 1001X 8,822XX XX XXX XX XXX XXX XXX XX XX.

    o  "iso-2022-kr"

      RFC 1557XX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX US-ASCIIX KS X 1001X XXXXX XX
      XXX euc-krX XXX XXX XXX XX. 1997-8X XXX XXXX X XX XX XXX XXX XX.

    o  "ksc5601-raw"

      KS X 1001(KS C 5601)X GL(X, MSBX 0XX X XX)X XXX XX XXX. US-ASCIIX
      XXXX XX XXXX XXX XX X11 XXX XX XXX(ksc5601.1987-0. '0'X GLX XXX)XX
      XXX XX XXXXX XX XX. KS C 5601X 1997X KS X 1001X XXX XXXX. 1998XXX X
      XX(XXX XXX XX XX XX)X XXXX.

    XX XX

    XX XX, euc-kr XXXXX X XXX UTF-8X XXXXX XXXXX XXXX XXXXX.
     piconv -f utf8 -t euc-kr < file.utf8 > file.euc-kr

    XX XX

    PerlX XXXXX XXXX UTF-8X XXXX Encode XXX XX XXX XXXX XXXXX XX XX XXX
    XXXXX XXXX XXX XXXX XXX X XX XXX XXXX XXX XX XXXXX.

    o  XX XXX XX UTF-8 XXXXX XX

    o  XX XX XXX "use utf8;" XXXX XX

    o  XX XX, XXX, XXXX, XXX XXXX XXXX XX

    o  XXX XX XXX XXXX XXXX XX

    o  XX(double) XXXX XX

    XXXX X XXX XXX XX XX

    o  perluniintro

    o  perlunicode

    o  Encode

    o  Encode::KR

    o  encoding

    o  <http://www.unicode.org/>

      XXXX XXXX

    o  <http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2>

      XXXXX UnicodeX XX ISO XXX ISO/IEC 10646 UCS(Universal Character
      Set)X XXX ISO/IEC JTC1/SC2/WG2X X XXX

    o  <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html>

      XXX/XXX XXXX XX UTF-8 X XXXX XX FAQ

    o  <http://wiki.kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html>

      XXX/XXX XXXX XX UTF-8 X XXXX XX FAQX XXX XX

Perl XX XX
    XXX XXXX Perl XX XXX XXXXX.

    o  <http://www.perl.org/>

      Perl XX XXXX

    o  <http://www.perl.com/>

      Perl XXX XXX

    o  <http://blogs.perl.org/>

      Perl XX XXX

    o  <http://www.perlmonks.org/>

      Perl XXXXX XX XXX

    o  <http://www.pm.org/groups/asia.html>

      XXX XX Perl XXX XX

    o  <http://www.perladvent.org/>

      Perl XXXXX XX

    XXX PerlX X XX XXXXX XXX X X XX XXX XX XXXXXX.

    o  <http://perl.kr/>

      XX Perl XXXX XX XX

    o  <http://doc.perl.kr/>

      Perl XX XXX XXXX

    o  <http://cafe.naver.com/perlstudy.cafe>

      XXX Perl XX

    o  <http://www.perl.or.kr/>

      XX Perl XXX XX

    o  <http://advent.perl.kr>

      Seoul.pm Perl XXXXX XX (2010 ~ 2012)

    o  <http://gypark.pe.kr/wiki/Perl>

      GYPARK(Geunyoung Park)X Perl XX XX XX XXX

    o  <http://seoul.pm.org>

      Seoul.pm - XX Perl XXX

XXXX
    README XXX 'LICENSING' XXX XXXXX.

AUTHORS
    o  Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>
Man Pages Copyright Respective Owners. Site Copyright (C) 1994 - 2019 Hurricane Electric. All Rights Reserved.